Ysgol Gymraeg Casnewydd

YGCLogo2

Plant

Clybiau Plant

Mae’r ysgol yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol drwy gydol y flwyddyn. Ystyrir y gweithgareddau ychwanegol hyn yn hanfodol i ddatblygiad y plentyn cyfan. Mae’n bosibl y bydd yr hyn sy’n cael ei gynnig yn newid yn ôl adeg y flwyddyn ac fe’u cynhelir yn ystod amser cinio neu ar ôl ysgol.

 

Celf

Pêl-droed

Y Cor

Clwb Rygbi

Pêl-rwyd

 

Sesiwn Antur

Dyma sesiwn a gynhelir unwaith yr wythnos lle mae'r plant yn dewis rhwng ystod o weithgareddau megis fel celf, TGCh, cymorth cyntaf, coginio, peirianneg, Ffrangeg, chwaraeon ayyb. Mae'r dosbarthiadau yn oedran cymysg o dderbyn lan i flwyddyn 6.  Mae'r plant yn cael cyfle i weithio gydag eraill o bob oed a gwneud ffrindiau newydd. Maent yn newid gweithgaredd unwaith y tymor.

 

Childline

Os ydych chi erioed yn teimlo'n bryderus am unrhyw beth neu angen oedolyn dibynadwy i siarad â ffonio Childline ar 0800 1111 neu ewch i https://www.childline.org.uk/ i gael mynediad at wybodaeth ar ystod o faterion a allai beri pryder i chi.

IMG_0065 DSCF3090

Tenis

Rhedeg

Clwb y Ddraig

Gymnasteg

Clwb Codio

childline