Ysgol Gymraeg Casnewydd

YGCLogo2

Corff Llywodaethol yr ysgol

Llywodraethwr Cymunedol

Mr Ian Carter

Cadeirydd 

Mr Alan Speight

Mr Carter

Pennaeth

Mrs Ceri Innes-Parry

 

DSCF4641

Cynrychiolydd yr Athrawon 

Mrs Rhiannon Davies

Mrs R Davies

Cynrychiolydd y Staff  

Mrs Mandy Evans

Mrs M Evans

Penodi gan ALI

Mr Daniel Davis

DSCF5820

Cynrychiolydd y Rhieni 

Mrs Melanie Quarterly

Mr Speight

Cynrychiolydd y Rhieni 

Mrs Kate May

Cynrychiolydd y Rhieni 

Mrs Kath Hyde

Is-Gadeirydd

Mrs Jane Marshall

Penodi gan ALI

Mr Meirion Rushworth

Penodi gan ALI

Mr Llion Elgan

Mrs R Evans

Cynrychiolydd yr Athrawon

Mrs Rhian Evans

 

Cynrychiolydd y Rhieni 

Mrs Liz Price

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2016-17 YGC YGC3

Llywodraethwr Cymunedol

Mrs Abigail Williams