Ysgol Gymraeg Casnewydd

YGCLogo2

Gweithio o adref

Fel rhan o'n cynllun wrth gefn ar gyfer dysgu gartref mae'r holl ystafelloedd dosbarth ar Microsoft Teams.  Mae yna ganllaw defnyddiwr i'ch helpu chi a'ch plentyn i lywio amgylchedd y Timau a chwblhau gwaith yn annibynnol.

 

Gellir cyrchu a defnyddio pob un o'r cymwysiadau Microsoft trwy Hwb ar unrhyw borwr rhyngrwyd fel Google Chrome neu Internet Explorer. Ar yr amod bod caniatâd wedi’i roi, gellir lawrlwytho’r gyfres Microsoft gyfan trwy wefan Microsoft neu trwy Hwb am ddim ar unrhyw liniadur, cyfrifiadur personol neu Macbook. I ddefnyddio dyfais symudol gellir lawrlwytho'r holl apiau o unrhyw siop apiau.

 

Mae enw defnyddiwr a chyfrinair eich plentyn wedi cael ei e-bostio at bob rhiant. Gwiriwch fynediad i'w cyfrif cyn gynted ag y gallwch i sicrhau y bydd eich plentyn yn gallu cyrchu ei ddysgu gartref heb ymyrraeth. Codwch unrhyw faterion gyda ni cyn gynted ag y byddant yn codi.

 

Gellir dod o hyd i'r holl gyfeiriadau e-bost yn ein hadran Cymorth Technegol.

 

 

Dadlwythwch ganllaw defnyddiwr Teams Cymorth Technegol distance learning edited Llefydd i fynd