Ysgol Gymraeg Casnewydd

YGCLogo2

Dychwelyd i'r Ysgol

Hoffwn ddiolch i gymuned Ysgol Gymraeg Casnewydd am eich cefnogaeth barhaus yn ystod yr amseroedd digynsail hyn.

 

Cliciwch yma i gael amseroedd a gwybodaeth gollwng a chasglu.

childline

Ar gyfer ein plant

 

Mae'n arferol teimlo'n bryderus ar hyn o bryd am ddigwyddiadau cyfredol ac os ydych chi'n dymuno siarad ag oedolyn dibynadwy am hyn neu unrhyw bryderon eraill ffoniwch:

 

Childline ar 0800 1111  

 

neu ewch i:  

 

https://www.childline.org.uk/info-advice/your-feelings/anxiety-stress-panic/worries-about-the-world/

Cefnogi Pontio Slogan ysgol cymraeg Diogelwch Digidol Paratoi eich Plentyn