Ysgol Gymraeg Casnewydd

YGCLogo2

Byddwch yn ddiogel ar lein

Awgrymiadau ynghylch diogelwch ar-lein

 

Dyma rai awgrymiadau a dolennau defnyddiol i’ch helpu i aros yn ddiogel ar-lein:

 

• Peidiwch fyth â chyflwyno eich gwybodaeth bersonol ar-lein

 

• Peidiwch â gwneud cysylltiadau ar-lein ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook a Bebo os nad ydych yn sicr pwy yw’r unigolyn

 

• Mae’n well cadw ffrindiau ar-lein, ar-lein, gall cyfarfod â dieithriaid fod yn beryglus iawn.

 

• Efallai nad yw pobl yr hyn y maen nhw’n dweud y maen nhw

 

• Byddwch yn ofalus wrth agor ffeiliau oddi wrth bobl nad ydych yn eu hadnabod. Gallent gynnwys firws neu gynnwys anaddas

 

• Byddwch yn ofalus am beth rydych yn ei ysgrifennu ar broffiliau eich ffrindiau i bawb eu gweld. Mae’n well anfon neges breifat atynt yn dweud wrthynt ble rydych yn mynd neu bethau personol eraill

 

• Mae gan y rhan fwyaf o wefannau rhwydweithio cymdeithasol fotymau ar gyfer preifatrwydd y gallwch eu newid i ofalu mai dim ond eich ffrindiau all weld eich proffil

 

004 089