Ysgol Gymraeg Casnewydd

YGCLogo2

Cymorth Technegol

Y gwall mewngofnodi mwyaf cyffredin yw cam-drin. Mae'r holl gyfrineiriau'n sensitif i achosion.  Gwall cyffredin arall yw methu â mewngofnodi i ap wedi'i lawrlwytho ar ddyfais symudol neu gyfrifiadur gan nad oes caniatâd wedi'i roi.

 

Os nad ydych wedi cwblhau slip caniatâd Hwb eto, lawrlwythwch y ffurflen oddi yma i'w chwblhau a'i hanfon trwy e-bost at Mrs Law yn lawk8@hwbcymru.net

 

Os ydych chi'n dal i gael trafferth mewngofnodi i gyfrif eich plentyn neu unrhyw un arall materion technegol cysylltwch â'ch athro dosbarth.

Os oes angen i chi riportio unrhyw achosion o coronafirws positif anfonwch e-bost at:

 

inne-parrc1@hwbcymru.net

evansr424@hwbcymru.net

 

Fel arall, dim ond os bydd ysgolion yn cau y bydd ffôn symudol yn cael ei actifadu:

 

07395 948344

Tech support edited