Ysgol Gymraeg Casnewydd

YGCLogo2

CRhA

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn gymdeithas wirfoddol sy'n gweithredu er budd y disgyblion a'r ysgol.  

 

Gwirfoddolwyr

 

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i helpu mewn nifer o ffyrdd fel ...

1 Bod yn gyfrifol am stondinau yn y ddwy ffair

2 Gweini te a choffi yn ystod nosweithiau yn yr ysgol yn ôl yr angen

3 Mynychu cyfarfodydd er mwyn trefnu digwyddiadau fel ffeiriau, partïon a disgo

4 Cyfrannu at benderfyniadau ar ffyrdd i godi arian

 

Gwybodaeth Ychwanegol

 

1 Mae'r holl lythyron fel arfer ar bapur gwyrdd

2 Mae cyfarfodydd y gymdeithas yn cael eu cynnal yn yr ysgol unwaith neu ddwywaith bob tymor (yn ddibynnol ar y digwyddiadau sydd i'w trefnu)  

3 Mae croeso i bob rhiant ddod i gyfarfodydd

4 Mae plant ni oll yn elwa o'r arian a godir gan y gymdeithas

004 Ysgol2

Cyswllt

 

Cyswlltwch â Rachel James am fwy o fanylion am Gymdeithas Rhieni ac Athrawon ...

 

01633 213731

[email protected]