Ysgol Gymraeg Casnewydd

YGCLogo2 TWITTER-clean-icon

Meithrin Meddyliau Yfory Gyda’n Gilydd

Yn Ysgol Gymraeg Casnewydd ein nod yw meithrin disgyblion a fydd yn ddinasyddion gofalgar, meddylgar sydd yn anelu at fod y gorau y gallant fod mewn pa faes bynnag a ddewisant yn y dyfodol.  

 

Ein nod yw meithrin disgyblion sydd yn rhan annatod o’r Gymru fodern. Byddant yn teimlo’n gryf am eu hiaith, eu gwlad a’u hetifeddiaeth.

 

Ein nod yw meithrin disgyblion sydd yn ymwybodol o’u rhan o fewn cymdeithas, sydd yn cofleidio amrywiaeth ac yn oddefgar at bawb beth bynnag fo’u rhywioldeb, hil neu grefydd.

Ein nod yw meithrin disgyblion sydd yn hyderus ynddynt eu hunain a byddwn fel staff yn cydweithio yn effeithiol â rhanddeiliaid yr ysgol er mwyn sicrhau lles gorau

posibl pob plentyn.

"Mae’r ysgol yn darparu ystod o brofiadau dysgu arloesol a chreadigol iawn sy’n cymell bron pob disgybl yn eithriadol."

 

Cliciwch yma i weld ein adroddiad rhagorol Estyn 2017

Slogan ysgol cymraeg