Ysgol Gymraeg Casnewydd

YGCLogo2

Arweinwyr Digidol

Mae ein harweinwyr digidol yn gweithio'n galed iawn i godi ymwybyddiaeth e-ddiogelwch drwy'r ysgol.  Maent hefyd yn cynnal llawer o weithgareddau i gefnogi datblygiad a defnydd o TGCh tu fewn a thu fas i'r ysgol.

Mae rhai o rain yn cynnwys:

 

> profi technoleg newydd ac adolygu eu pwrpas addysgol

> addysgu a chefnogi plant a staff eraill

> rhedeg sesiynau codio amser cinio ar gyfer eu cyfoedion

> cynnal gwasanaethau i gyfathrebu negeseuon a gwybodaeth bwysig am y pwnc digidol.

> gweithio gyda rhieni i roi cymorth a chefnogaeth i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein yn y cartref

> gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion eraill ac asiantaethau allanol trwy gydweithio a gwahanol weithgareddau eraill

 

Mae'r broses o ddod yn arweinydd digidol yn debyg iawn i ymgeisio am swydd yn y byd go iawn.  Mae hyn i sicrhau bod ein plant yn cael y cyfle i brofi'r paratoad a'r gweithdrefnau sy'n gysylltiedig o ddwy ochr y broses.

 

Mae'r arweinwyr digidol cyfredol yn hysbysebu eu rolau, wedyn casglu a rhestr fer y ffurflenni cais.  Cynhelir cyfweliadau ffurfiol a dyma'r plant sy'n gwneud y penderfyniadau ac yn hysbysu'r ymgeiswyr.  Mae'r broses gyfan yn broffesiynol iawn o'r dechrau i'r diwedd ac mae'r plant yn mwynhau'r profiad yn llwyr.

 

Mae'r plant yn cwrdd am awr ar ôl ysgol bob wythnos i gynllunio a chyflawni eu rôl. Maent hefyd yn rhoi un amser cinio bob wythnos i gynnal sesiynau addysgu a dysgu gyda chyfoedion a staff a chwblhau ymchwil ac aseiniadau gartref.

 

IMG_5363 IMG_5718

Dyma ein blog.  Cliciwch ar y post i ddarllen mwy am y wahanol pethau rydyn ni'n gwneud.  Cofiwch i adael sylwad!